1954-2004: 50jaar Volkstoneel

[Feestviering 50 jaar] [Overzicht]

Fragment 1

Menschen lyk wyder

(1957-1958 / 1958-1958)

Auteur: Antoon coolen  

Bewerking: Flor Barbry

Regie: Flor Barbry   

Rolverdeling:

Boer Vereecke:                          Henri Verdru

Boerin Vereecke:                       Cécile Barbry

Marie Vereecke, hun dochter:    Cécile malesys

Tisje, de knecht:                         Miel Vaneechoutte

Gerard Vanuxem, boeren zoon:  Arseen Rouseré

André Verbaere, boerenzoon:     Emiel Hardeman

Boer Verbaere, André s vader:   Robert Bafcop

Jingsje, de timmerman:                Joseph Bailleul

De Pastoor:                                Flor Barbry

Arnie, de pastoormeid:                Josiane Declercq

De schoolkoster:                         Rik Verdru

Boer Schabalie:                           Daniel Crabeels

Jo Paalme                                   Leon Vanhee

 

 

Over het stuk...

"Menschen lyk wyder" brengt het bewogen verhaal van een boerengemeenschap. Centraal staat het leven van Marie, het boerenmeisje dat weilelt in haar keuze van een man: ze wordt immers het hof gemaakt door minnaars: Gerard Vanuxem en André Verbaere.Misschien maakt de dorpspastoor wat overhaast een einde aan het wikken en wegen van het meisje, en uiteindelijk kiest ze voor de jonge Vanuxem. Eenmaal getrouwd wordt het haar moeilijk gemaakt door de afgewezen luchthartige André Verbaere. Zijn bezoeken aan.kelen de ernstige Gerard zozeer dat die, half per ongeluk en half opzettelijk, André doodslaat en daarvoor de gevangenis in vliegt.

Midden tussen de dorpsmensen staat de goede oude pastoor; hij is de eerste die Marie troost in haar ellende en haar eenzaamheid. Als Gerard na 4 jaar opsluiting weer thuiskomt, kan hij moeilijk wennen aan het dorpsleven. De ellende van het jonge koppel wordt nog verscherpt als hun jongste kindje sterft door verdrinking. Het leed brengt hen echter dichter bijeen en Marie zegt berustend dat zij dat kind moesten verliezen als boetedoening voor de dood van André Verbaere. Maar de oude boer Verbaere blijft verstard in zijn haat tegenover de moordenaars van zij zoon. Hij koopt op slinkse wijze het boerderijtje waarop Marie's ouders komen wonen, om zo de oude Vereeckes daar weg te jagen en het boerderijtje af te breken. Rond die tijd wordt het gouden priesterjubileum van de pastoor voorbereid: er is een feestcomité en er zijn grootste plannen voor de huldiging.

Over het geluidsfragment...

De pastoor wil van geen hulidging weten zolang er haat en nijd bestaat tussen de clan Verbaere en de Vereeckes. In een aangrijpend gesprek met boer Verbaere beroept de pastoor zich op de christelijke waarden van vergiffenis en absolutie om de oude, rancneuze boer te vermurven.

In het fragment: Flor Barbry en Robert Bafcop