WELKOM

Welkom op de website van Flor Barbry's Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen!

Onze vereniging is een amateursgezelschap dat ieder seizoen zo'n 25à30 theatervoorstellingen verzorgt in West- en vooral Frans-Vlaanderen. Het 'Vlamsch' levendig houden aan beide zijden van de schreve is zowat ons hoofddoel. En dit door middel van volkstoneel, dat de toeschouwer niet alleen amuseert, maar hen ook - als het even kan - tot nadenken stemt. Onze groep ging van start in 1954. Sinds september 2000 staan we op het Internet...

Bedankt voor uw interesse!   

 

        

Toneelseizoen 2020-2021 GEANNULEERD

Na veel en lang wikken en wegen en na tal van raadplegingen, hebben we op de bestuursvergadering met pijn in het hart beslist om wegens het coronavirus het volgend theaterseizoen te ANNULEREN.

Het is historisch, want sinds 1954 brengt het Flor Barbry’s Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen onafgebroken theater in talrijke zalen in West- en Frans-Vlaanderen. Maar dit jaar is het om gezondheidsredenen onverantwoord maar zeker ook, door de voorzorgsmaatregelen, praktisch en organisatorisch onmogelijk om volkstoneel te brengen zoals het hoort.

We weten het, we zullen het allemaal missen. Veel toeschouwers zullen ontgoocheld zijn. Begrijpelijk. Dat zijn wij ook!  Maar we zullen met des te meer goesting en enthousiasme onze activiteiten hervatten in het seizoen 2021-2022…….Laat ons  hopen dat we er eind augustus 2021 kunnen en mogen aan beginnen