WELKOM

Welkom op de website van Flor Barbry's Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen!

Onze vereniging is een amateursgezelschap dat ieder seizoen zo'n 25à30 theatervoorstellingen verzorgt in West- en vooral Frans-Vlaanderen. Het 'Vlamsch' levendig houden aan beide zijden van de schreve is zowat ons hoofddoel. En dit door middel van volkstoneel, dat de toeschouwer niet alleen amuseert, maar hen ook - als het even kan - tot nadenken stemt. Onze groep ging van start in 1954. Sinds september 2000 staan we op het Internet...

Bedankt voor uw interesse!   

 

      Seizoen 2019-2020 ; Van blauwers en trouwers

       laatst bijgewerkt op :8-10-2019                       


Free counter and stats for your website on www.motigo.com
Een financieel steuntje aan het Volkstoneel is altijd welkom. Voor uw steun van 25,00 euro wordt uw naam opgenomen in de lijst van steungevers in ons programmaboekje. Rekeningnummer: BE73 7383 2210 2060 met vermelding "steun Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen". Vergeet naam en adres niet te vermelden.