WELKOM

Welkom op de website van Flor Barbry's Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen!

Onze vereniging is een amateursgezelschap dat ieder seizoen zo'n 25à30 theatervoorstellingen verzorgt in West- en vooral Frans-Vlaanderen. Het 'Vlamsch' levendig houden aan beide zijden van de schreve is zowat ons hoofddoel. En dit door middel van volkstoneel, dat de toeschouwer niet alleen amuseert, maar hen ook - als het even kan - tot nadenken stemt. Onze groep ging van start in 1954. Sinds september 2000 staan we op het Internet...

 Een financieel steuntje aan het Volkstoneel is altijd welkom. Voor uw steun van 30,00 euro wordt uw naam opgenomen in de lijst van steungevers in ons programmaboekje.

IBAN: BE73 7383 2210 2060

BIC: KREDBEBB

met vermelding "steun Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen". Vergeet naam en adres niet te vermelden.

 

Bedankt voor uw interesse!   

 

Op zaterdag 5 november 2022 om 10.00u gaat in zaal Utendoale de voorverkoop van start voor de voorstellingen van De nieuwe moarte in Westouter in zaal Utendoale van zaterdag 10 december 2022 om 20.00u, zondag 11 december 2022 om 17.00u en maandag 12 december 2022 om 20.00u 

De deuren van de voorverkoop openen om 9.00u, de voorverkoop zelf gaat om 10.00u van start en loopt tot 12.00u. Er worden enkel kaarten verkocht voor de bovengenoemde voorstellingen. We zijn blij om jullie daar te kunnen verwelkomen met een kop koffie en een koekje....

Daarna kunnen vanaf 13h de resterende kaarten gereserveerd worden bij Katrien Barbry: 057/446331. Het heeft geen zin te telefoneren vóór zaterdag 5 november om 13.00u.

De voorverkoop voor de voorstellingen op vrijdag 3 maart, zaterdag 4 maart en zondag 5 maart 2023, verloopt op dezelfde manier, en gaat door op zaterdag 14 januari 2023 van 10.00 tot 12.00u in zaal Utendoale. 

Voor al onze andere voorstellingen in West- en Frans-Vlaanderen en meer info verwijzen we graag naar onze rubriek 'seizoen' op onze website

        

Op zaterdag 23 april 2022 ontving 'de troupe' de Wildemanprijs 2022 uit handen van een vertegenwoordiger van het Rodenbachfonds, het Cultuurlab Vlaanderen en de stad Roeselare. We  bedanken hen voor de hartverwarmende namiddag die mochten beleven. We voelen ons vereerd en gewaardeerd met de Wildemanprijs. En dat mag wel eens, dat doet deugd aan het hart, dat scherpt de 'goeste' aan, en we  krijgen de nodige bevestiging om verder te doen.. Een dikke merci. En  ook  de vele mensen die ons felicitaties stuurden of hun appreciatie voor onze behaalde prijs lieten blijken via mail, facebook of via de post, willen we graag bedanken. Ook dat doet oprecht deugd.