WELKOM

Welkom op de website van Flor Barbry's Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen!

Onze vereniging is een amateursgezelschap dat ieder seizoen zo'n 25à30 theatervoorstellingen verzorgt in West- en vooral Frans-Vlaanderen. Het 'Vlamsch' levendig houden aan beide zijden van de schreve is zowat ons hoofddoel. En dit door middel van volkstoneel, dat de toeschouwer niet alleen amuseert, maar hen ook - als het even kan - tot nadenken stemt. Onze groep ging van start in 1954. Sinds september 2000 staan we op het Internet...

Bedankt voor uw interesse!   

 

      Seizoen 2019-2020 ; Van blauwers en trouwers

 

BESTEL JE CD

Al zes opeenvolgende jaren componeert René Pusoma, de muziek voor het Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen. En die muziek staat nu op een cd die te koop wordt aangeboden. De opbrengst van de cd gaat naar een kleuterklasje in Agnam Thiodaye, een dorpje in Senegal. De titel van de cd is dan ook Wallu Suka, wat betekent ‘Help het kind’ in de taal van het Senegalese dorp. Meer uitleg over het project vind je bij de rubriek  ‘seizoen’ , klik op de link ‘Wallu Suka’ .

De cd kost 20€. Stuur ons een mailtje (rdelannoy@yahoo.com) of telefoneer ons (0473/ 978111) en we zorgen dat de cd bij jou geraakt! Je doet er ons en de kinderen uit Agnam Thiodaye een groot plezier mee. De CD wordt ook te koop aangeboden op al onze voorstellingen. Alvast bedankt.

Geen cd-speler meer? Dan kun je de nummers via je de cd-speler van je PC beluisteren, of de bestanden van de cd op je PC downloaden en ze via andere kanalen beluisteren of streamen.

Dikke merci

Een financieel steuntje aan het Volkstoneel is altijd welkom. Voor uw steun van 25,00 euro wordt uw naam opgenomen in de lijst van steungevers in ons programmaboekje. Rekeningnummer: BE73 7383 2210 2060 met vermelding "steun Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen". Vergeet naam en adres niet te vermelden.

 

  laatst bijgewerkt op :23-11-2019                       


Free counter and stats for your website on www.motigo.com