Huldiging: Emiel Hardeman

[Terug] [Leon Vanhee] [Peter Barbry] [Guido Debruyne] [Katrien Vermeersch] [Robert bafcop] [Flor Barbry] [Imelda Bonte] [Greta Barbry] [Antoon Hardeman] [Michel Goemaere] [Stefaan Barbry] [Cecile Malesys]

In memoriam Emiel Hardeman

(30 nov. 1910  -- 1 nov. 2006)

Op 1 november 2006, na het ter perse gaan van onze programmaboekje, is Emiel Hardeman overleden, op 96-jarige leeftijd. Hij was een van de medeoprichters van het Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen en  de laatste nog levende pionier uit de beginjaren.

Twee jaar geleden nog mochten wij Miel verwelkomen onder het Westouterse publiek, vóór de opvoering van het jubileumstuk “De Sterre”. Hij was toen al hoogbejaard en moeilijk te been, maar hij wilde per se getuige zijn van de geactualiseerde versie van ‘En waar de sterre bleef stille staan’. Onder zijn impuls en regie ging het Volkstoneel in 1955 dat stuk voor het eerst in Frans-Vlaanderen spelen. Daarmee stond Miel Hardeman aan de wieg van ons gezelschap. Met pijn in het hart nemen wij van hem afscheid.

Moge hij in vrede rusten.