Seizoen 2007-2008: Korte inhoud

[Overzicht] [Speelkalender] [Organisatoren] [De Personages] [Sfeerbeelden] [Techniekers] [Muziek en Affiche] [Reacties van het publiek]

'n Krepeloare

’n Krepeloare” is de bewerking van ‘The Cripple of Inishmaan’ van de Ier Martin McDonagh, die het stuk oorspronkelijk situeerde op de Aran-eilanden. In zijn bewerking voor het Volkstoneel bracht Roland Delannoy echter de setting naar ’n Verloiren Houck, Le Coin Perdu, een gehucht in het waterrijke en dunbevolkte gebied rond Booneghem in Frans-Vlaanderen.

Het stuk speelt in de jaren ‘30, een donkere periode van crisis en culturele armoede. En toch overheerst bij de typering door McDonagh de wrange ironie waarmee de personages het leven en elkaar benaderen.

Het hoofdpersonage Willy is een manke jongeman die na de duistere dood van zijn ouders is grootgebracht door zijn ‘tantes” Leontine en Madeleine. Beide zusters hebben een winkeltje waar alle dorpsbewoners rendez-vous houden. Alles en iedereen wordt er beklapt en van commentaar voorzien, maar voor de rest overheerst vooral de dagelijkse sleur en verveling die enkel doorbroken wordt door de ‘wonderbaarlijke’ nieuwsmeldingen van de plaatselijke reporter Mong. Die komt op zekere dag met het ophefmakende nieuws dat een Amerikaanse regisseur plannen heeft om in de buurt een documentaire film te draaien over de streek en het leven in De Westhoek en daarom audities doet voor lokaal filmtalent. Deel uitmaken van deze verfilming klinkt vooral de jongeren van ‘n Coin Perdu als muziek in de oren. Ook manke Willy wil kost wat kost deel uitmaken van dit Amerikaanse droomavontuur en met een list drijft hij zijn wil door. Zijn verdwijning zet alle verhoudingen binnen het gesloten gehucht op losse schroeven. Het is een stuk over dromen najagen, over anders-zijn en de eeuwige pogingen om te ontsnappen uit het versmachtende isolement, de achterklap en de verveling van een heel gesloten gemeenschap. De 9 personages die ’n Verloiren Houck bevolken, staan te trappelen van ongeduld om de toeschouwers een blik te gunnen in het leven van “ ’n Krepeloare”.

Jos Mooren