Seizoen 2003-2004

                                                                                                            Een nieuwe 'Kristof'

 Net voor onze eerste voorstelling na de winterstop vernam Kristof Christiaen, die in Sporen de rol van Kristof Bardzinski op    zich   nam, dat hij een dringende medische ingreep moest ondergaan. Kristof  kwam ons met pijn in het hart meedelen dat hij de resterende 18 voorstellingen van Sporen aan de kant zou moeten blijven. Onze 'troupe' zat in de problemen. Een theatergroep is geen voetbalelftal waar je zomaar een reservespeler laat opdraven. We hadden één week tijd om een nieuwe 'Kristof' klaar te stomen. Dries Delanote werd bereid gevonden deze ondankbare opdracht op zich te nemen. Een week lang heeft hij zich
ondergedompeld in 'Sporen', iedere avond werd er hard gerepeteerd. Op zaterdag 17 januari speelde Dries met zwier zijn première. Gefeliciteerd Dries en bedankt voor het aanvaarden van deze toch niet
vanzelfsprekende opdracht.

 Meteen willen we ook Kristof Christiaen bedanken en hem een spoedig herstel toewensen.