Seizoen 2008-2009

[Overzicht] [Speelkalender] [Sfeerbeelden] [Korte inhoud] [Personages]

Marnixring Ieper-Westland steunt Flor Barbry’s Volkstoneel voor Fr-Vlaanderen

De Marnixring is een serviceclub buiten categorie, zuiver Vlaams en met een bescheiden internationaal karakter: er is één ring in Frans-Vlaanderen, één in Nederland en één in Zuid-Afrika. Meteen is duidelijk dat de Marnixring tot doel heeft de Vlaamse (Nederlandse) taal- en cultuurgemeenschap te dienen:

-          door het verspreiden en bevorderen van de Vlaamse (Nederlandse) taal en cultuur

-          door vriendschap en dienstbetoon onder zijn leden aan te moedigen, ongeacht hun levensbeschouwelijke en politieke overtuiging

-          door via dienstvaardigheid de solidariteit, verstandhouding en vrede te bevorderen

Op 28 & 29 juni 2008 was er het jaarlijkse initiatief “OPEN TUINEN”, georganiseerd door de Landelijke Gilden. Enkele Marnixring-leden sprongen meteen op de kar en stelden hun prachtige tuinen open voor het grote publiek. Deelnemende tuinen waren Wim & Rita Honoré-Wannyn (Ieper), Luc & Wela Vanlede-Denys (Ieper), Peter & Christine Dewulf-Verstaete (Westouter) en Mark & Hilde Derycke-Willaert (Westouter). Meteen rees de vraag: ‘Aan wie zou de Marnixring de opbrengst van de entreegelden schenken?” Gezien ons streven om de Vlaamse taal en cultuur te bevorderen, kwam onze Ring al snel bij Flor Barbry’s Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen terecht. Zij zijn en blijven pioniers in het overbrengen en bestendigen van onze eigen ‘Vlaamse’ cultuur, dit door het gesproken woord en herkenbaar in de oude “Vlamsche Volkstoale”. Mensen aan weerskanten van de schreve herkennen en uiten zichzelf in hun “eigen” taal. Marnixring Ieper-Westland wil die inzet ook financieel steunen, door de opbrengst van het “Open Tuinen”-weekend van 28-29 juni 2008 integraal aan het Volkstoneel te schenken, zijnde 3.650 euro.

In de hoop en de overtuiging dat het Volkstoneel onze Vlemsche toale aan beide kanten van de schreve levend(ig) houdt, is het van harte gegund.

  Mark Derycke  (lid van Marnixring Ieper-Westland)