Seizoen 2013-2014: Korte inhoud

" 't Kruus van 'n Coin Perdu"

 
[Overzicht] [Speelkalender] [De Personages]  [Sfeerbeelden]

Korte inhoud  

De Westhoek, le Westhouck, aan beide zijden van de ‘schreve’…  Met in iedere stad of dorp zijn tientallen, honderden of duizenden witte zerkjes op de  minutieus onderhouden kerkhoven, getuigend van de Groten Oorlog……

De Westhoek, le Westhouck…Met zijn pittoreske eeuwenoude kerkjes, die wat later zijn leeggelopen dan in de rest van het land… Mariakapelletjes, heiligenvereringen, en grote kruisbeelden langs de weg, herinnerend aan een verankerde volksdevotie, naast vrolijke estaminets en kleurrijke kroegen met volkse klanten en dorpsfiguren. Te koesteren plekjes.

De Westhoek, le Westhouck. Waar jongeren de streek ontvluchten en boeren zich zelfs in de mist van de illegaliteit begeven om te overleven. Waar commerciële harten  een graantje meepikken van de grote herdenking ‘14-‘18. 

De Westhoek, le Westhouck. Waar familieruzies de politiek en de ruimtelijke ordening bepalen, en de koppigheid even diep gaat als de liefde. Of klinkt dat universeel?

De Westhoek, le Westhouck, aan beide zijden van de ‘schreve’…. je zou denken dat de tijd er is blijven stilstaan.

En toch….

Het verhaal van 't Kruus van ‘n Coin Perdu schetst enkele van die ‘straffe’ volksfiguren, de bazin en enkele vaste klanten van zo’n vrolijke estaminet,  Het fictieve gehucht de Coin Perdu, is gesitueerd nabij de ‘Schreve’, recht tegenover het kruisbeeld van Onzen Lieven Heere van ’n Coin Perdu en het Big Cross Military Cemetery .

Een hedendaagse historie over twee zussen, enkele stamgasten en …. een kruis en een Brits kerkhof. Een verhaal waarin zowel haat als solidariteit uitmonden in spannende, humoristische en soms ook ontroerende taferelen.  Over de Grote Oorlog die herdacht wordt, de kleine oorlog die mensen soms voeren, en het kruis van Onzen Lieven Heere, die zich zorgen maakt. De vrede zij met u…

'De tekst van 't Kruus van ‘n Coin Perdu is van de hand van Roland Delannoy.  Zeven trouwe gezichten van onze ‘troupe’ en twee nieuwkomers in ons gezelschap  zijn aan een  drukke voorbereidingsperiode begonnen. Sinds begin september draaien de repetities op volle toeren. Moge Onzen Lieven Heere van ’n Coin Perdu ons bijstaan.'