Seizoen: 1966-67 Korte Inhoud

[Overzicht] [Personages] [Sfeerbeelden]

INLEIDING

Enkele dagen geleden is de burgemeester begraven... Maar het leven gaat verder. Ook op het platte­land kan het ambt van burgervader niet vacant blijven. Secretaris, schepen en gemeentewerkman zijn samen gekomen om de inhuldiging te bespreken van een nieuwe kandidaat... ook deze sterft plots en een « Baron» cliënt zich aan om het beleid van de ge­meente in modernere paden te leiden, om meer welstand te verzekeren, om meer vrijheid te prediken.

Dit is blijkbaar een stimulans voor de tamelijk op traditionele waarden ingestelde gemeenschap en de kandidatuur van deze stoute «edelman» wordt dan ook geestdriftig begroet en zelfs voortijdig ais defini­tief beschouwd.

Een burgemeestersbenoeming gaat in ons Vlaamse land onafscheidelijk samen met een inhuldigingsfeest, doch onze kandidaat wil bepaalde dingen voor dit feest die met traditie en folklore helemaal geen ge­meens hebben en waarbij hij alle fatsoen als ouderwets afwimpelt.

Natuurlijk botst hij op tegenstand en onbehagen, doch hij breekt deze gevoeligheden door te goochelen met charme geldsommen en gouden geluksdromen. De demonische macht van de «Baron» faalt tenslotte door de zuivere inzichten van deze mensen. Hen rest nu de kandidaat-burgemeester kwijt te geraken; een moeilijke opgave inderdaad, want heel de geschiedenis door heeft dit heerschap de mens en de wereld déca­dent gemaakt, en zijn... «curriculum vitœ» begon met Eva,