Seizoen 1975-1976

Pasterke Candeels is een blijspel in vier taferelen, naar de roman van Robert Herberigs, toneelbewerking van Miel Geysen, bewerking voor het Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen van Flor Barbry.