Seizoen 1986-1987: Komedie om geld

Op zaterdag 7 juni overlijd, leider en bezieler van het "Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen" Flor Barbry na een zwaar verkeersongeval. In de brochure van "Komedie om geld" wordt hulde gebracht aan Flor. (lees verder....)

 

Auteur: A. Bromet

Bewerking en streektaal: Flor Barbry

Regie: Frank Verdru

 Met "Komedie om geld" van de Nederlander A. Bromet heeft Flor Barbry voor het laatst een pretentieloze komedie bewerkt tot volks theater, bedoeld om de mensen aan beide zijden van "de schreve" een amusante avond te bezorgen. Wat hij enkele jaren terug schreef over het blijspel "Op een avond in november" van J. Messinne, geldt evenzeer voor "Komedie om geld”: " Niemand wil nog problemen, wij ook niet deze keer, en wie aan deze voorstelling een wonder hoopt te beleven, moeten wij al van tevoren teleurstellen. 

" Komedie om geld" hekelt op luchtige doch uitdrukkelijke wijze de schijnheiligheid en de hebzucht. Het beetje" Farizeeër" dat bij ieder van ons, geef toe, soms de bovenhand haalt, neemt hier weliswaar enorme proporties aan. Het zijn de jongeren die, niet­tegenstaande hun jeugdige roekeloosheid en ogenschijnlijke on­verschilligheid, de tegenpool uitmaken in het stuk en de hypocrie­ten terechtwijzen. Een ode aan de jeugd? Zoals bij komische situaties vaak het geval is, berust ons blijspel op een eerder tragische gebeurtenis.