Seizoen 1989-1990

 

Auteur: Roland Delannoy

Streektaal: Greta Barbry

Regie: Pierre Vandermarliere

 

VAN DE AUTEUR...

  ,,ln de Mirroir” speelt tijdens de sombere oorlogsjaren. Wie mij kent, vindt het wellicht merkwaardig, daar ik, gezien mijn Ieeftijd, de beruchte jaren ‘40 niet heb beleefd. Maar die tijd heeft me steeds gefascineerd.

Mijn vader en moeder, mijn grootouders en zovele anderen konden er uren over vertellen: vaak aangrijpend, soms Iachwekkend, maar altijd boeiend.

Boeken, films en musea over dat voor mij ,,verre” verleden hebben mijn interesse voor ,,den Tweeden Oorlog” alleen maar doen toe­nemen. Een uitgelezen periode voor een stuk volkstoneel, dacht ik zo.

Maar het decor van de oorlog heb ik bovendien ook symbolisch gekozen. De innerlijke oorlog van ieder mens, de oorlog met zich­zelf, met zijn zwakheden, met zijn verleden, met zijn... Die oorlog kent iedereen. Het gevecht met de spiegel.

Daar vertelt ,,In de Miroir” eveneens over.