Seizoen 1993-1994

 

 Auteur: Jan Barbry

 Regisseur: Patrick Ketels

Januari. Mijn eerste bestelling toneelwerken komt binnen, en het lezen begint. De ene zending na de ander wordt    doorworsteld en... afgekeurd. Waar vinden we nog een toneelstuk dat aan onze normen voldoet? Want na 30 jaar - ja, we zijn aan ons 30ste speeljaar toe! - wordt er van "Flor Barbry's Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen" iets verwacht. Zover hebben we het gebracht: we zijn geen toneelgroep ais een ander, en dat maakt het er niet gemakkelijker op voor ons. Het blijft onze taak om kristelijke, vlaamse en volkse stukken naar voor te brengen. Vanuit de groep wordt me dan ook dikwijls gevraagd: Hoe gaat het er mee, heb je al jets gevonden?.. En telkens weer moest ik negatief antwoorden. Tot dat er eentje dacht: ik probeer het zelf. .

En zo heeft Jan Barbry zich aan het schrijven gezet, met als resultaat: "De Zoale".

"De Zoale" is een diepmenselijk stuk, rechtlijnig en zonder franjes, zoals de volksmens zelf. Het brengt de eeuwige tweestrijd van de mens naar voor: doe jk het of doe ik het niet? Wat win ik of wat verlies ik? En, hoe menselijk toch, wat denkt de ander erover? Hoofdvraag blijft echter: verloochen ik mijn ware zelf of niet? Lang niet zo gemakkelijk op te lossen voor het niet zo buigzame vlaamse karakter.

Vandaar dat het dit jaar eerder een praatstuk geworden is. De stuwende kracht van regisseur Patrick Ketels zorgde ervoor dat we ook deze keer op tijd voor U klaar staan met ons nieuwe stuk. Wij hopen van harte dat U allemaal intens kunt genieten van "De Zoale" !

Greta Barbry