Seizoen 1996-1997

 

 

 Inleiding programma: U heeft wellicht reeds ergens gelezen of gehoord: Flor Barbry's Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen heeft wat indringende veranderingen ondergaan. (Lees verder...)

LODE POOLS

De auteur van Tantum Ergo woont in Lummen waar hij tot voor kort directeur was van de basisschool. Hij volgde een opleiding aan het conservatorium en is al meer dan dertig jaar actief in het amateurtheater als acteur, regisseur en vooral auteur. Van de 35 toneelwerken die hij schreef, waren naast het stuk van vanavond ook "Saint Emilion", "Verlengd Weekend", "Oorlogsschade", "Vrouwen" en "De weldoener" vaak op de Vlaamse amateurscène te zien. In een interview naar aanleiding van de ALMO prijs die hij in 1990 mocht in ontvangst nemen merkte de schrijver het volgende op toen hij gepolst werd naar wat hij zijn meest geslaagde werk vond: 'Mijn werken vinden hun oorsprong in de realiteit. Het zijn gebeurtenissen die mij of kennissen van mij overkwamen. De graad van betrokkenheid bepaalt in enige mate mijn voorkeur voor bepaalde werken.' Tantum Ergo is er één van.

TANTUM ERGO

Het stuk situeert zieh dus in de jaren zevenig, toen de mensen van middelbare leeftijd het Tantum Ergo wel niet meer zongen. maar het nog heel goed kenden. Velen onder u hebben wellicht zelf nog het Tantum Ergo meegezongen in de kerk. De jongere generatie kent deze lofzang wellicht niet. Vandaar misschien een woordje uitleg. Het Tatum Ergo is het slotdeel (voorlaatste) van een lange hymne die vroeger in het lof (in de kloosters nog steeds) gezongen werd. Nu nog wordt het Tantum Ergo gezongen op Witte Donderdag en soms op Sacramentendag. Taantum Ergo saeramentum veneremul' cemui, wat betekent: wij vereren diepgebogen (geknield) zo'n Groot Sacrament. Men spreekt van het 'Tantum Ergo' als van bijvoorbeeld het 'Magnificat' of het 'Agnus Dei', ook de eerste woorden van het gezang of gebed. In het stuk van Lode Pools roept deze  lofzang bij Tuur, de vader van Siska, bepaalde ontroerende herinneringen op. Tuur associeert het Tantum Ergo met een bijzonder moeilijk moment in zijn leven. De associatie is evenwel bijzonder humoristisch