1954-2004: 50jaar Volkstoneel

[Feestviering 50 jaar] [Overzicht] [Fragment1] [Fragment3] [Fragment4] [Fragment5] [Fragment6] [Fragment7] [Fragment8]

Fragment 2

Begin met Eva

                                                                   (1966-1967)     Auteur: Flor Barbry   Regie: Flor Barbry

 

Rolverdeling

Boone, secretaris                          Leon Vanhee
Nut, schepen                                Ignaas Lasure
Patat, gemeentewerkman              Flor Barbry
Jeannet, bet lief van Patat             Andrea Denuwelaere
Suzanne, het lief van Boone           Monique Arnaert
De Baron                                      Robert Bafcop
 

                Over het stuk...

Enkele dagen geleden is de burgemeester begraven, maar het leven gaat verder. Ook op het platteland kan het ambt van burgervader niet vacant blijven. De gemeentesecretaris, de schepen en de gemeen­tewerkman zijn samen gekomen cm de aanstelling te bespreken van een nieuwe kandidaat. Ook deze sterft plots, nog vóór hij zijn opwachting heeft kunnen maken. Uiteindelijk dient zich een ‘baron’ aan om het gemeentebeleid in modernere paden te leiden, méér wetstand te verzekeren en méér vrijheid te prediken. Dit is blijkbaar een stimulans voor de traditioneel ingestelde gemeenschap, en de kandi­datuur van deze ambitieuze ‘edelman’ wordt dan ook geestdriftig begroet en zelfs voortijdig als defi­nitief beschouwd. De installatie van de nieuwe burgemeester meet uiteraard gepaard gaan met een groots feest, maar de kandidaat wit daarbij bepaalde dingen die met traditie en folklore helemaal geen uitstaans hebben en waarbij hij zelfs alle fatsoen als ouderwets afwimpelt. Natuurlijk botst hij op onbehagen maar hij weet die weerstand te breken door te goochelen met enorme geldsommen en gouden toekomstdro­men. De demonische kracht van de baron faalt tenslotte door de zuivere inzichten van deze mensen en van Patat in het bijzonder. Hen rest nu enkel nog de kandidaat-burgemeester kwijt te geraken. Dat blijkt echter een moeilijke opgave, want doorheen heel de geschiedenis heeft dit heerschap de mens en de wereld decadent gemaakt en zijn ‘curriculum vitae’ begon met Eva.

Over het fragment...

De werkman Patat biedt het hevigst weerstand aan de demonische kracht van de baron. toch komt ook Patat even in de verleiding, bij de gedachte aan een modern-dure wagen die hij in ruil veer het kwaad kan krijgen. Onder hypnose maakt Patat zijn ingebeelde rit die bijna op een catastrofe eindigt, tot hij zich radeloos op God beroept en tot inzicht komt.

In het fragment: Flor Barbry, Ignaas Lasure, Monique Arnaert, Andrea Denuwelaere, Leon Vanhee, Robert Bafcop