1954-2004: 50jaar Volkstoneel

[Feestviering 50 jaar] [Overzicht]

                      Boek en CD 

            

Fragment 1: Menschen lyk wyder
Fragment 2: Begin met Eva
Fragment 3: Antje
Fragment 4: Pasterke Candeels
Fragment 5: De Molen van Sanssouci
Fragment 6: Onder Ons
Fragment 7: De Paradijsvogels
Fragment 8  Sporen

      

Uitverkocht

naar aanleiding van ons gouden jubileum verschijnt in mei 2005 een boek + cd

                                        TITEL: "Koekebroôd VOf nuze rnenschen"

50 jaar Volkstoneel op Franse en Vlaamse planken

OPLAGE: 500 stuks PRIJS: 20 EURO

  Het boek wordt een retrospectieve over het ontstaan, de ontwikkeling, de aard en de interne keuken van het Volkstoneel, in een combinatie van authentiek tekst­materiaal, persartikels, getuigenissen, anekdotes en veel foto’s, maar wil ook vooruitblikken op de rol en evolutie van het Volkstoneel in de toekomst. En is er wel een toekomst…? Bij bet hoek hoort een cd, waarop een 8-tal authentieke geluidsfragmenten uit evenveel verschillende producties van het Volkstoneel zijn vastgelegd. Boek en cd vormen één geheel en worden niet afzonderlijk verkocht. “Koekebroôd vor nuze menschen” (hoek + cd) zal te koop worden aangeboden op het jubileumweekend van 5, 6 en 7 mei 2005 in De Harlekijn (Westouter). Nadien reist het boek mee naar alle voorstellingen van bet speelseizoen 2005-2006, “ol weerskanten van de schreve” 

Wat valt er te lezen? Uiteraard behandelt bet boek de “geboorte” van onze troupe, in 1954 gegroeid uit de schoot van de Westouterse toneelgroep “De Verbroedering”. Voorts wordt een vurig pleidooi gehouden over de noodzaak en de artistieke keuze voor onze streektaal, die een constante vormt in alle producties. Zowel de charmes als de problemen waarmee een “reizend” gezelschap wordt geconfronteerd, krijgen een hoofdstuk lang aandacht. Verder nog over de criteria die de leesploeg hanteert hij de selectie van de stuk­ken, een impressie van een kijker aan de zijlijn, een aantal heldere antwoorden op vaak gestelde vragen over de werking en de interne keuken van het gezels­chap, de houw van “De Har1ekijn”- de thuisbasis van waaruit elk speelseizoen tot in de puntjes wordt klaargestoomd - alsook de gang van zaken bij repetities en voorbereidingen, de vele tegenslagen die het voortbestaan van het Volkstoneel al ettelijke keren hebben bedreigd. Ook besteden we in een familiekroniek uitgebreid aandacht aan Flor Barbry, naar wie het gezelschap uiteindelijk is genoemd, en aan zijn nazaten die tot op vandaag onlosmakelijk verbonden zijn met bet Volkstoneel. En ten slotte is er een bloemlezing uit de honderden reacties die na elk speel­seizoen zijn toegestuurd of verschenen in allerlei brieven,  persberichten, publiekcommentaren. Kortom. 50 jaar Volkstoneel is in ieder geval een  erg bewogen geschiedenis. En wie onze “troupe” al enige tijd kent en volgt, zal bij veel beschreven feiten nog wel persoonlijke herinneringen of anekdotes kunnen toevoegen. Maar dat kan pas  nŕ lectuur en beluistering van het boek en de cd.

  Jos Mooren. !