Jubileum's & Feesten

[Boek en Cd]

 

 

Overzicht feestviering 50 jaar Volkstoneel

 

Donderdag 5 mei

Officiële opening van de TENTOONSTELL1NG 50 jaar Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen en voorstelling van het boek “Koekebroôd vor nuze menschen” voor genodigden in de grote tent in de Blauwepoortstraat te Westouter.

De tentoonstelling in de Blauwepoorthoeve en De Harlekijn zal geopend zijn voor het publiek op vrijdag, zaterdag en zondag van 10 u. tot 19 u.

 

Vrijdag 6 mel          "Uut de biechte" 

TONEELVOORSTELLING met 6 fragmenten uit stukken die door Flor Barbry’s Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen in de loop der jaren op het toneel werden gebracht (o.a. uit “Menschen Iyk wyder” “De Sterre”,  “Iseland”, “Sporen”).

In zaal Utendoale in Westouter, om 14.30 u. en om 20 u. Kaarten in  voorverkoop op zaterdag 9 april 2005 van 10 u tot 15 u. in ons lokaal De Harlekijn te Westouter.

 

Zaterdag 7 mei                        " Over de schreve...."

MUZIKALE AVOND met groepen  uit Frans-Vlaanderen

o.a.   Het Reuzekoor, D'accornemuses, Blootland, Jean-Noël Ternynck met aansluitend "bal folk".

In zaal Utendoale te Westouter om 20 u.

Kaarten in voorverkoop hij de leden van de groep.

 

Zondag 8 mel

Vanaf 11 u.  APERITIEF  en afsluiting van de feestelijkheden in de grote tent tegenover lokaal De Harlekijn in de Blauwepoortstraat te Westouter.

Laatste kans om de tentoonstelling te bezoeken.