Seizoen 2005-2006: De broers Geboers

[Overzicht] [Speelkalender] [Organisatoren] [De Personages] [Sfeerbeelden] [De Auteur over zijn personages]

Het verhaal

De Broers Geboers  is een beklijvend sociaal drama van de hand van Arne Sierens, dat in 1998 door het Gentse Nieuwpoorttheater werd gecreëerd. Het stuk schetst de uitzichtloze situatie van een marginaal gezin, en dropt ons  in de vicieuze cirkel waarin mensen aan de rand zo vaak belanden. Het verhaal is rauw en grotesk, maar ook aandoenlijk en humoristisch, uit het leven gegrepen en dus hartverwarmend volkstoneel.

De ene broer Marnix Geboers is zopas ontslagen uit de gevangenis, en door zijn vrouw bedrogen. Hij treft zijn jongere broer Ivan, verkleed als vrouw,  aan in het huis van mémé.Hun moeder ligt in het ziekenhuis, en hun eigen woning is onbewoonbaar verklaard nadat een vrachtwagen de voorgevel is binnengereden. Vandaar dat mémé’s veel te kleine huisje dient als opvangcentrum. Totaal onverwacht duikt vader Noël nog eens op. Jaren geleden liet hij vrouw en zonen voor een ander in de steek. Als de Rus Andreï ook nog zijn intrek neemt in de overbevolkte woonst, slaan de stoppen door. Carine, de ex van Marnix Geboers, en dus uit hetzelfde milieu,  bekijkt de zaken met leedvermaak van op  afstand.

Tuur Devens schreef in De Bond het volgende over het stuk:

De broers Geboers en de anderen draaien dol, en dat gebeurt grotesk en bijzonder humoristisch. Er valt wat af te lachen, door de taal, maar ook door de kleding, de enscenering, het spel en de verrassende wendingen in de situaties. Tegelijkertijd is het ook tragisch en aangrijpend en oh zo menselijk. Wat moet theater nog meer zijn?

En dat is precies wat Flor Barbry’s Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen al 50 jaar beoogt!