Seizoen 1968-1969

 DE AUTEUR: Gaston-Marie Martens, te Zulte aan de Leie geboren op 24 april 1883, was brouwer, sportman, (atletiek en wielrijden) en beeldhouwer. Als toneelschrijver vond hij stof in het dorpsleven van de Leiestreek. Hij observeerde raak, schreef pittige dialogen en wist boven het eng-realistische toneel uit te stijgen door een zekere poëtische stemming. door soms karikaturale vereenvoudiging van zijn typen en door het aanwenden van burleske elementen. Zijn voornaamste stukken zijn « Paradijsvogels » en « Het Dorp der Mirakelen )}, Gaston Martens hoeft aan het Vlaamse publiek wel niet meer voorgesteld, zijn naam prijkte in de periode tussen twee wereldoorlogen in voortdurend op het programma van onze grote schouwburgen en iedereen was het eens om in hem niet alleen een onzer vruchtbaarste maar tevens een onzer persoonlijkste en knapste toneelschrijvers te begroeten. Zijn werk veroverde het wereldpubliek; “ Paradijsvogels” werd in Frankrijk verfilmd als « Les Gueux au Paradis» met Fernandel, en groeide als toneelstuk tot een der grootste successen uit in de V. S., Zwitserland, Italië, Finland, Canada en Tsjecho-Slowakije. Zo ook zijn « DORP DER MIRAKELEN» dat tweemaal door de Belgische televisie werd uitgezonden, onlangs op Sinksen 1968 en dat, vertaald als “ Le village des Gueux” in de Franse televisie werd gespeeld, enkele jaren terug.