Seizoen: 1985-86 Korte Inhoud

[Overzicht] [Personages] [Sfeerbeelden]

DE KLAARLANDWEGEL

Een boeren-épos in drie bedrijven van Flor Barbry voor Het Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen. Dit stuk kreeg stilaan gestalte toen ik toevallig dacht aan de verscheidene "kerkwegels" die sinds mijn jeugd verdwenen zijn. Dit waren rustige gemeenschappelijke wegjes door velden en weiden, met recht van doorgang, beschermd door Het Burgerlijk Wetboek, dat in bepaalde artikels zegt dat een kerkwegel of "servitude" kan ontstaan door dertigjarig gebruik en kan verdwijnen door dertigjarig onbruik.

Een boer op wiens eigendom een kerkwegel ligt kan dus de doorgang niet verbieden indien de wegel voortdurend in gebruik gehouden wordt.

Meteen is de intrige van het stuk duidelijk gegeven; een stuk van boerentrots maar ook van bezonnen opstand, een protest tegen het teloorgaan van gevestigde vrijheden, een boeren-épos, want niemand schijnt te beseffen dat er met de boeren een oud en voornaam volk aan het sterven is; Waar bleef de innerlijke mens beter bewaard dan in de boerenfamilie die in voortdurend contact stond met de natuur en de krachten van het heelal?

In mijn eigen dorp staan een drietal hofsteden zonder bewoners, zielig en vereenzaamd, met vier tot zes gebouwen die langzaam verloederen of gebruikt worden als vakantiehuizen, tegennatuurlijke van hun oorspronkelijke bestemming, waarin en waarrond alle voeling met het kosmisch eindeloze afwezig is, die wijde oneindigheid van aarde en hemel die het leven van de boer bepaalt en beheerst is daar nu totaal afwezig en is eerder een aanfluiting van het "ora et labora" (gebed en werk) dat de oude boerenstand sierde.

In dit stuk treedt het element "geweten" overwegend op de voorgrond vanaf het tweede bedrijf; de boer die doorgaans hard is voor zichzelf en stug voor de anderen, ontreddert zichzelf en zijn familie door het opstapelen van schuldge­voelens, waardoor dit een spannend stuk wordt naar mijn mening, zonder een thriller te zijn, maar spanning kan ook ontspanning brengen. Wij hopen alvast dat dit het geval moge zijn met " De Klaarlandwegel".

            Flor Barbry.