Seizoen 1985-1986

 

  Uit het Burgelijk Wetboek, aangaande "kerkwegels" of "servituden" artiekels 703 tot 710, Boek II.

  -Een erfdienstbaarheid (servitude) onstaat door dertigjarig gebruik en kan verdwijnen door dertigjarig onbruik.

  -Inzake recht van doorgang kan een boer slechts de gevestigde doorgang verbieden wanneer er dertig jaar geen gebruik meer van gemaakt werd. 1971

-Het beginsel van het tenietgaan van de erfdienstbaarheid door het niet uitoefenen ervan gedurende dertg jaar is niet zo absoluut dat het in alle gevallen toepasselijk is

-Een erfdienstbaarheid van overgang, eertijds gevestigd voor paard en kar, mag zodanig uitgelegd worden dat zij heden ten dage haar nut behoudt, zodat de doorgang met een auto of vrachtwagen geen zwaardere last betekend. (wijziging van 24 sep

)

   "De Klaarlandwegel" is een boeren-Úpos in 3 bedrijven geschreven en geresiseerd door Flor Barbry