WELKOM

Welkom op de website van Flor Barbry's Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen!

Onze vereniging is een amateursgezelschap dat ieder seizoen zo'n 25à30 theatervoorstellingen verzorgt in West- en vooral Frans-Vlaanderen. Het 'Vlamsch' levendig houden aan beide zijden van de schreve is zowat ons hoofddoel. En dit door middel van volkstoneel, dat de toeschouwer niet alleen amuseert, maar hen ook - als het even kan - tot nadenken stemt. Onze groep ging van start in 1954. Sinds september 2000 staan we op het Internet...

Bedankt voor uw interesse!   

 

        

Op zaterdag 23 april 2022 ontving 'de troupe' de Wildemanprijs 2022 uit handen van een vertegenwoordiger van het Rodenbachfonds, het Cultuurlab Vlaanderen en de stad Roeselare. We  bedanken hen voor de hartverwarmende namiddag die mochten beleven. We voelen ons vereerd en gewaardeerd met de Wildemanprijs. En dat mag wel eens, dat doet deugd aan het hart, dat scherpt de 'goeste' aan, en we  krijgen de nodige bevestiging om verder te doen.. Een dikke merci. En  ook  de vele mensen die ons felicitaties stuurden of hun appreciatie voor onze behaalde prijs lieten blijken via mail, facebook of via de post, willen we graag bedanken. Ook dat doet oprecht deugd.